بازگرداندن کالا

  • کلیه ی اجناس این فروشگاه دارای ضمانت بازگشت 7 روزه می باشند و در صورت بازگرداندن کالا به صورت سالم، هزینه پرداخت شده بازگردانده می شود.
  • در صورت مشکل داشتن کالاهای گارانتی دار، میتوانید از طریق شرکتی که گارانتی محصولتان را بر عهده دارد، پیگیری خود را انجام دهید.