روند ثبت سفارش

  1. انتخاب محصول
  2. اضافه به سبد
  3. مراجعه به سبد از قسمت بالا صفحه و انتخاب نهایی کردن خرید
  4. ثبت سفارش
  5. وارد نمودن با دقت اطلاعات خواسته شده
  6. پرداخت